Werkwijze

Beste klant(en),

Wanneer je iemand zoekt die jou door middel van actieve werkvormen uitdaagt om te kijken naar jezelf, dan ben je bij mij aan het goede adres

Mijn naam is Jeroen ten Heuvel, ik ben professioneel begeleider. Ik ben coach en supervisor. Ook werk ik als psychomotorisch therapeut binnen de verslavingszorg.

Mijn hart ligt bij ontwikkeling en beweging en niet bij de pakken neer gaan zitten. Ik ben er van overtuigd dat leren en ontwikkelen fantastisch en verhelderend is met het gebruik van beweging, creativiteit, muziek, literatuur en kunst.

Ik ben opgeleid om mee vorm te geven aan jouw professionele ontwikkeling. Ik begeleid je op het gebied van jouw individuele hulpvragen en plaats deze in het grotere geheel van je vak en beroep. Ik ben opgeleid om jouw verander proces te begeleiden. Ik gebruik hiervoor diverse methodieken en oefenvormen die je wellicht niet iedere dag tegen komt. Naast dat we praten met elkaar gaat het om ervaringsleren. Ik ben van huis uit psychomotorisch therapeut en maak graag gebruik van actieve werkvormen. In complexe en moeilijke situaties blijf ik begeleider en structureer en begrens ik in het contact waar nodig.

Kenmerkend voor mijn werkwijze is dat ik diverse non-verbale en actieve werkvormen kan hanteren waardoor ik je uit kan nodigen om direct te ervaren waar je wellicht nog geen woorden voor hebt.

Groot pluspunt is dus dat je direct kunt oefenen en beleven.

Concreet kun je werken aan het aangeven van grenzen, bewust worden van je positie in een groep, assertiviteit of beter leren samen werken.

Je eigen lijf is een uitstekend instrument om te gebruiken in het (professionele) contact met de ander. Het voelt wanneer iets genoeg, spannend, prikkelend, betrouwbaar, vermoeiend of niet in orde is. Het zou zonde zijn om het niet te gebruiken!

Binnen de professionele begeleiding staat het denken, voelen en doen binnen de context van het beroep en de organisatie centraal.

Ik creëer met behulp van mijn achtergrond een zeer krachtige context om je bewust te worden van je denken, voelen en doen. Ik doe dat op een speelse, uitdagende en nieuwsgierige wijze.

Onderliggend maak ik gebruik van componenten van de schematherapie, oplossingsgerichte en gestallt benadering. Maar bovenal van jouw verhaal, het narratief.

Binnen de schematherapie is de kern dat we als volwassene een kind en ouder in ons hebben. Het kind ligt soms dwars, maakt ruzie of wil spelen. De ouder is vaak veeleisend of streng. Het is aan ons om op een volwassen, evenwichtige wijze met deze krachten om te gaan. Immers, een kind of ouder is niet een professional. Een professional luistert naar het eigen innerlijke kind en de innerlijke ouder binnen de werkcontext.

Oplossingsgericht gaat er van uit dat een ieder krachten bezit. Krachten om te komen tot verandering. Oplossingsgericht is doelgericht, waarderend en zeer geschikt wanneer je niet weet wat je wilt.

Gestallt gaat over het gewaar zijn wat zich in het hier en nu afspeelt. De werkrelatie bevat reeds dat wat we te doen hebben. Dat wat zich in het hier en nu afspeelt gebeurt ook elders, toen, nu en daar.

Het is aanwezig in de wijze waarop casuïstiek wordt gepresenteerd, in de woorden en emoties.

Centraal staat je verhaal met zijn context. Het gaat om het gezamenlijke zoeken en uitdiepen van je ervaringen. Het gaat expliciet niet om het vinden. Je krijgt inzicht in je handelen en kan dit duurzaam doorzetten binnen de context van je werk.

Nadeel (of voordeel?) is wel dat je in aanraking zult komen met onzekerheid, dat er daardoor vragen ontstaan zonder direct antwoord.

Wanneer je bij mij een traject aan gaat kun je leren in een krachtige leeromgeving in het hier en nu. Het is mogelijk dat wat er speelt in de context van het werk gebeurt in de begeleiding. Het kan voorkomen dat je gezegd wordt waar het op staat. Lastigheden kun je dus tegenkomen.

Wanneer je kiest voor een traject in groepsverband word je in staat gesteld om te leren aan en van de groep. Ik heb veel ervaring in het werken met groepen en gebruik veelvuldig ervaringsgerichte werkvormen. Ik heb goed zicht op de interactie en jij krijgt snel in de gaten wat er gaande is in de samenwerking waardoor je ruimte krijgt om te zoeken naar wat nodig is.

Je zult me in de groep treffen als medereiziger, als stuurman, als toeschouwer.

Methodisch bevind je je daarom in een veilige, gestructureerde en opbouwende omgeving.